Podemos conjeturar que en secreto le gusta que buzzfeed